Vi hanterar allt med IP-uppkoppling!

  • Kostnadseffektiva, utbyggbara nät och system
  • Framtidssäkra nätverk som ger hög arbetsproduktivitet och är lätta att felsöka
  • Möjlighet att använda produkter från olika leverantörer
  • Design av kabelsystem
  • Kanalisation
  • Kabelförläggning – skärmat, oskärmat och fiber
  • Kontaktering – enkeluttag, dubbeluttag, panel mm
  • Mätning
  • Dokumentation

Vi har mer än 20 års erfarenhet av fysiska datanät och aktiva produkter. Vi installerar och projekterar alla typer av datanät, från små kopparnät till tunga fiberoptiska nät, och erbjuder kvalificerade tjänster inom områden som datanät, övervakning, virtualisering, datalagring, kamera, IP-telefoni och uppkoppling av larmanläggningar.

Bland våra projekt finns t.ex att installera och underhålla tekniknät inom ett stort fastighetsbestånd. Det innefattar anslutning av noder och lokala switchar, uppkoppling av larm, övervakning, styrning, hisstelefoni och passagesystem. Vi administrerar och underhåller ett stort datacenter med ca 90 virtuella servrar för detta.

All installation utförs enligt de senaste kraven inom ISO/IEC 11801, klass E länkar (SS-EN 50174), överföring på kopparkabel upp till 250MHz (”Kat 6″) inklusive patch-kablage eller bättre.

Vi levererar alltid dokumentation och certifierade mätningar på både koppar och fiber. Vi har även system för att optiskt fotografera fiberkabel för att säkerställa renlighet i kontaktdon.

Samtliga mätvärden skall minst uppfylla kraven i SS-EN 50173-1 för länkklass E (250MHz).
Provningens verifiering utförs enligt ANSI TSB-67 för kopparkabel.