Om oss

Ännu bättre

Örnsbergs El & Data AB strävar alltid efter att bli ännu bättre. Därför lägger vi stor vikt vid utbildning och certifiering.

Med oss som installatör är du garanterad att allt arbete utförs av utbildad och erfaren personal, många med specialkompetens inom skilda områden.

Vi samarbetar med noga utvalda leverantörer för de produkter vi säljer och installerar.

Vi är sedan 2015 ISO-certifierade inom arbetsmiljö, och sedan 2011 ISO-certifierade inom miljö och kvalitet vilket innebär att våra arbetsrutiner inom utförande, kvalitet och miljö kontinuerligt revideras. Vi väljer alltid miljövänliga produkter där det finns alternativ, för minska miljöpåverkan – och vi källsorterar allt vårt avfall.

Företaget har alltid haft som motto att leverera

Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativa, miljöanpassade och ekonomiska anläggningar inom el, svagström, larm och datakommunikation.

Våra kunder ska veta att de får vad de efterfrågar. Vi lämnar alltid garanti, gör mätningar och dokumenterar alla uppdrag, samt genomför egenkontroller på allt arbete. Vi levererar smidiga, snabba och kvalitetssäkra lösningar. Varje utfört uppdrag ska vara en referens för kommande kunder. Det är vad vi menar med att leverera.

 

Arne Swartling