Förstklassiga säkerhetslösningar

  • Inbrottssäkerhet
  • Brandskydd
  • Tillträdeskontroll
  • Kameraövervakning
  • Nätverkslösningar

Örnsbergs El & Data AB har sedan många år ett nära samarbete med Mysec Sweden AB. Tillsammans tar vi fram den lösning som passar just er.

Vi levererar förstklassiga säkerhetslösningar och integrerade säkerhetssystem. Vi erbjuder alla steg i ledet, från behovsanalys och installation till underhåll och support.

Vi har vår egen larmförmedling via MCS- webbportal och har utvecklat ett eget koncept för personlarm i smartphones: Mysec Personlarm.

Mer information om alla tjänster som vi tillsammans kan erbjuda finner ni på www.mysec.se